İslam’da Büyü Yaptırmanın Günahı

İslam’da Büyü Yaptırmanın Günahı

‘’Büyü’’ kelime anlamı olarak gizli kapalı, sebebi bilinmeyen demektir. Arapçada büyü ‘’sihir’’ kelimesi ile ifade edilir. İslam’da büyü ise bir insanı yapılması istenen şeye yönlendirmek amacıyla gizli güçlerden yardım almak anlamına gelmektedir.

İslam âlimlerinin yaptığı açıklamaya göre büyü gizli güçler yardımı ile ya da üzerinde güçler bulunduğu düşünülen nesneler ile yapılır. Amacı karşı tarafa zarar vermek ya da fayda sağlamak olan büyüler kutsalla ilişkili değildir. Bu yönünden dolayı ilahi iradeyi ve insanın kendi iradesini devre dışı bırakmaktadır.

Büyü Var Mıdır?

Büyü eski çağlardan beri var olagelmiş ve çeşitli amaçlarla yapılmıştır. Eski Mısır’da, Çin’de, Yunan ve Roma uygarlıklarında büyü ve büyücülük geleneği yaygındır. Hatta bazı milletlerde devlet yönetiminde söz sahibi olan büyücüler halka çeşitli batıl inançları empoze etmiştir. Büyü eski uygarlıklarda sadece insanların düşüncelerini ve hareketlerini etkilemek amacıyla değil ayinler yoluyla ilahların kararlarını değiştirmek gibi düşüncelerle de yapılmıştır.

Büyü var mı, varsa büyü etki eder mi gibi sorular sıkça akıllara gelmektedir. Bununla ilgili olarak eski kaynaklar incelendiğinde Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında büyünün varlığına ve yasaklandığına dair bilgiler yer almaktadır. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de büyü ile ilgili Bakara Suresi 102. ayette şöyle buyurulmaktadır:

Büyü aslında var olan ancak Allah izin vermedikçe kimseye zarar veremeyecek şeylerdir. Kuranda büyü ve büyücülükle uğraşan, bunlara inanan kişiler ahiretten nasibini alamayacak taraf olarak bildirilmektedir.

İslam Büyüyü Neden Yasaklar?

 • İslam’da büyü ve sihir kavramı daha çok Allah’a inanmayan kişiler tarafından kullanılmıştır. İnançsız toplumlara gönderilen peygamberlere büyücü gözüyle bakılmış ve onların aslında ilahi bir güce sahip olmadıkları dile getirilmiştir. Buradan da anlaşıldığı gibi İslam’da büyünün günah olmasının sebebi ilahi varlığı yani tanrı düşüncesini yok saymasıdır.
 • Büyü insanların duygu dünyasını ve düşünce dünyasını olumsuz yönde etkileyerek inanç mekanizmasını çöküşe geçirir. İnanamayan insan ise sürekli korku içerisinde hareket ederek yanlış işlere yönelir ve günah işlemeye müsait hale gelir.
 • Büyünün temelinde menfaat düşüncesi yer alır. İnsanların sadece kendi menfaatlerini düşünmesine neden olan büyü İslam’da yasaklanan kin, nefret, haset düşüncelerini filizlendirmektedir.
 • Tanrıyı yok sayan büyü, aslında basit birer insan olan büyücülerin ilah gibi görülmesine ve ona inanan insanların köle haline gelmesine neden olur.
 • Büyü düşüncesinin kökeninde eşlerin arasını açmak, daha fazla mal elde etmek, insanların sıkıntı çekmesini sağlamak vardır. İslam ise büyüyü bu düşüncelerden dolayı yasaklamıştır.

İslam’da Büyü Yaptırmanın Günahı Nedir?

Büyü yaptırmanın günahı nedir?

İslam’da büyü yaptırmak kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Büyü yaptıran ve yapan kişilere lanet edilerek ahiret hayatında bu kişilerin nasipsiz bir hale geleceği bildirilmiştir. Ebu Hureyre (r.a.)’dan gelen bir rivayete göre Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

’İnsanı helake (yok oluşa) sürükleyen 7 şeyden sakınınız.’’ Bunun üzerine sahabiler bu yedi şeyin ne olduğunu sormuşlardır. Peygamberimiz (s.a.v.):

 1. Allah’a şirk koşmak,
 2. Sihir ve büyü yapmak,
 3. Allah’ın öldürmeyi haram kıldığı kimseleri öldürmek, (haklı olarak öldürülmeleri müstesna)
 4. Yetimin malını yemek
 5. Faiz yemek
 6. Düşmana hücum yapılırken savaştan kaçmak
 7. Evli olan ve hiçbir şeyden haberi olmayan, namusuna düşkün Müslüman bir kaadına zina isnadında bulunmak diyerek karşılık vermiştir. (Müslim, İman, 145; Buhari, Hudud, 44, Vasaya, 23)

Kur’an-ı Kerim’de büyünün haram olduğu ayet ise şudur:

‘’Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, (fal ve şans okları) şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.’’ (Maide Suresi, 90)

Maide Suresinde yer alan bu ayete göre fal ve şans okları büyü ve türevlerini kapsayan bir kavramdır. Allahu Teala ise kesin olarak bu tür şeylerden uzak durulması gerektiğini kullarına bildirmiştir. Bu tür şeylerle uğraşan kişilerin ahiret hayatında cehennemlik olacağı ve insanı yok edeceği de alimler tarafından bildirilmiştir. Büyü yapan kadar yapılmış olan büyünün bozulması için de büyücüye başvuran kişilerin büyük günah işlediği bildirilmiştir.

İlginizi Çekebilir Göz Atın

Leave a Comment